GMT +2 

Ρ Ο Ζ Ε Τ Ε Σ : K 505 ΚΛΑΣΙΚΗ ΡΟΖΕΤΑ

.

Χρυσος  18Κ  Διχρωμια
ΜΠΛΕ ΖΑΦΕΙΡΙ  Απο  1.50ct Οβαλ

Μπριγιαν  Απο   0.20ct  F G H I vs

Τιμη  Απο   650 Ευρω

.

KILITIS | 3 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ  - ΣΥΝΤΑΓΜΑ - 3ος Όροφος - Γραφεία 39, ΤΚ 105 57 Αθήνα - Ελλάδα , Τηλ. : +30 210 3233827, e-mail: kilitis@kilitis.com